Precisionsfällning


Precisionsfällning betyder att man fäller ett helt träd, som skall få plats på en förutbestämd plats. Det innebär att man måste ta hänsyn till trädets längd, bredd, form, kondition och andra förhållanden som vind, lutning eller snölast. Inga träd är lika och dom beter sig olika vid olika tider på året.

Jag har fällt träd sedan tonåren vilket betyder 40 års erfarenhet vilket har satt sina spår. Jag har sågat i stormfälld skog, brandskadad skog, nära hus, gatumiljöer samt i ledningsgator både i akuta lägen men även av förebyggande skäl. Idag har jag motorsågsbehörighet ABCDE samt ESA utbildning och givetvis förstahjälpen utbildning.

FacebookTwitterGoogle+