Sektionsfällning / Klätterfällning


Sektionsfällning eller klätterfällning innebär att trädet monteras ner i bitar av en person i trädet och en på marken.

Detta gör man när det finns risk för skador på egendom eller andra träd.

FacebookTwitterGoogle+