Skogskörning 

Vi är rustade med alla redskap för körning med häst i skogen. Att använda hästar i skogen istället för maskiner är en av lösningarna i tätortsnära skogsbruk eller på marker som är känsliga såsom fornlämningar, parkmiljöer eller liknande. Vi använder hästen i skogen även som en upplevelse och informationskanal till allmänheten.

FacebookTwitterGoogle+